Buvarp utnevnt som æresmedlem

Fridvald Buvarp ble utnevnt som æresmedlem av Namsos Røde Kors.

HEDRET: Fra venstre leder Namsos Røde Kors Heidi Haug Fjone, president i Røde Kors Robert Mood, æresmedlem Fridvald Buvarp og ordfører Arnhild Holstad.  Foto: Namsos Røde Kors

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Utnevnelsen ble gjort under festmiddagen for frivillige fredag, i anledning Namsos Røde Kors sin 100-årsfeiring.

Tilstede under middagen var også ordfører Arnhild Holstad og president i Røde Kors Robert Mood.


Presidenten i Norges Røde Kors kom for å feire 100-årsjubilanten i Namsos

Presidenten i Norges Røde Kors kom for å feire 100-årsjubilanten i Namsos

Robert Mood tror frivilligheten vil bli stadig viktigere i framtida, og hyller lokallaget i Namsos.

 

- Namsos Røde Kors er et godt voksent lokallag med en betydelig historie i Namsos. Aktiviteten i laget har variert, men har i lange perioder vært svært omfattende. I perioden etter 2. verdenskrig og framover på 60- og 70-tallet var det flere engasjerte personer i Røde Kors som gjorde en formidabel innsats for Namsos sin befolkning gjennom frivillig arbeid. En av disse særlig betydningsfulle frivillige var Fridvald Buvarp, sa lokalforeningsleder Heidi Hauge Fjone i sin tale.

Buvarp har vært et aktivt medlem helt fra 1948, kanskje også tidligere.

- I tillegg til å være aktivt medlem med ulike oppdrag hadde han i en periode på nesten 30 år ulike valgte verv. Han var formann i en årrekke, samt nestformann og sekretær i mange år.  Han har deltatt i alle former for oppdrag i hjelpekorpsets regi, og i tillegg ble utallige styremøter holdt hjemme hos han. Fra referatene kan man lese at det var framifrå servering på hvert et møte, og det sto kona til Fridvald for. Et æresmedlemskap henger høyt og gis til de som har ytt den største, lengste og mest betydningsfulle innsatsen, de er et synlig bevis og en takk for en fantastisk innsats for Namsos befolkning gjennom mange tiår, sa Fjone.