Følte seg mobbet og trakassert på arbeidsplassen

Lærer tilkjent erstatning

Lærer Christer Rognerud har fått «medhold av betydning» av Frostating lagmannsrett i mobbe- og trakasseringssaken han anla mot sin tidligere arbeidsgiver – Trøndelag fylkeskommune.

Betydelig medhold: Verken lærer Christer Rognerud eller Trøndelag fylkeskommune vant saken i Frostating lagmannsrett, men retten har tilkjent Rognerud 400.000 kroner i erstatning og til sammen 600.000 kroner i saksomkostninger etter å ha blitt utsatt for mobbing og trakassering på arbeidsplassen i en årrekke.  Foto: Marius Langfjord, Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

GRONG: I dommen fra ankesaken i lagmannsretten er Rognerud tilkjent erstatning for lidt økonomisk tap med 400.000 kroner, samt totalt 600.000 kroner i saksomkostninger fordelt på saken i tingretten for et knapt år siden, og ankesaken i lagmannsretten tidligere i høst.