12.200 kroner i bot og tap av førerrett i halvt år etter råkjøring

Da den unge sjåføren foretok ei forbikjøring i 90-sonen på E6, målte politiets laser farten på personbilen til 121 km/t.
NAMDALSAVISA

STEINKJER: Nå har Inntrøndelag tingrett dømt den unge mannen fra Midtre Namdal til 12.200 kroner i bot for overtredelsen av fartsgrensa. Han dømmes også til å betale saksomkostninger med 2.000 kroner og tap av førerretten for en periode på seks måneder.