Tente på hus som brant ned - kvinne idømt samfunnsstraff

Kvinnen satte fyr på en ubebodd enebolig. Nå er hun dømt til samfunnsstraff i 73 timer.

DØMT: En kvinne, med bostedsadresse i Namdalen, er dømt for en rekke straffbare forhold. Rettssaken ble holdt i Trondheim tinghus.   Foto: ADRESSEAVISEN

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: I juli 2017 satte hun fyr på en ubebodd enebolig i Namdalen ved å helle tennvæske på en sofa inne i huset og tenne på sofaen ved bruk av fyrstikker. Huset brant ned til grunnen.