– Et behov for å snakke sammen

Etter to møter på to dager skal foretaksledelsen i Helse Nord-Trøndelag utarbeide sin anbefaling til hvordan helseforetaket skal bli økonomisk bærekraftig.

LUKKET: Etter mandagens styremøte innkalte styreleder Ingrid Finboe Svendsen klinikkledere- og senterledere i Helse Nord-Trøndelag til et møte, som ble lukket etter paragraf 26a i helseforetaksloven. Der ble det gitt beskjed i klartekst hvilke forventninger styrelederen har til framdrifta i å finne økonomiske tiltak for å gjøre helseforetaket bærekraftig. Her er klinikklederne Øystein Sende og Arnt H. Moe kort tid før dørene ble lukket. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Anbefalinga fra direktørens ledergruppe vil etter det NA forstår overbringes til tillitsvalgte og sendes til styret bare to dager i forkant av møtet 23. oktober.