Varsko om heltid: «Hva de har gjort, bør flere ta lærdom av»

ALVORLIG: Faksimile fra NA onsdag 9. oktober. 

NAMDALSAVISA

Tallene fra Kommunens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) om antall deltids- og heltidsansatte i kommunene er lite lystig lesning. Trøndelag er fylket med størst andel deltidsarbeid blant de ansatte som jobber turnus.

Namdalen kommer ikke heldig ut, med unntak av noen få kommuner. Derfor er det ikke uten grunn at tillitsvalgt Bjørg Tove Storheil i Fagforbundet i Vikna roper et varsko. I hennes kommune er det bare 14,4 prosent innenfor helsesektoren som har heltidsstilling. Storheil er redd det kan bli krise innen helsesektoren på lang sikt om ikke flere ansatte får heltidsstillinger.


De aller fleste i kommunal helsesektor jobber deltid: – Tallene er svært alvorlige

I 2018 jobbet bare 14,4 prosent av turnusarbeiderne i den kommunale helsesektoren i Vikna heltid. Andelen skiller seg ikke særlig fra de andre namdalskommunene.

 

Hun er ikke alene om å tenke slik, og Vikna kommune er ingen svarteper på landsbasis. Dette er et nasjonalt problem som fortsatt den sittende regjering ikke helt har tatt innover seg. Det viser statsbudsjettet som lagt fram mandag. Der var det få tiltak som stimulerer kommunene til å få løse utfordringene i helsesektoren. Staten må bli en enda sterkere medspiller.

Samtidig må kommunene ta et større ansvar. Da sykepleierutdanninga ved Nord Universitet i Namsos sto i fare, var et av hovedargumentene for å beholde studiet, at ferdigutdannede sykepleierne bidro til å fylle ledige stillinger i kommuner og ved sykehuset. Da må de bli møtt med annet enn små stillingsbrøker. Hvis ikke flytter de til andre deler av landet. Eksempelvis til Oslo hvor nærmere 40 prosent av turnusarbeiderne har helstillinger.

Vi har sett bare starten på eldrebølgen som vil kreve store ressurser. Ut fra dagens situasjon vil det bli for få «varme hender» i aksjon i framtida. For å unngå det må ryddige arbeidsforhold ligge i bunn for å få ungdom til å velge yrker knyttet til helsesektoren.

Det er bare fordeler med heltidsstillinger. Helsearbeidere blir mer tilfredse, pasientene får færre å forholde seg til og tjenestene blir bedre. Dessuten er det god likestillingspolitikk ettersom der er fleste kvinner som må ta til takke med deltidsstillinger.

I denne sammenhengen er det verdt å trekke fram Høylandet kommune. Hva de har gjort, bør flere ta lærdom av. For dessverre har det blitt gjort for lite andre steder.