Brannen slukte huset, men Liv (84) fikk tatt med seg det aller viktigste før heimen forsvant

Avisoppslagene fra da hun ble norgesmester for 60 år siden. De har en spesiell plass hos Liv Aaring.

VIK­TIG EI­EN­DEL: Liv Aa­ring had­de sett i minneboka den kvel­den da hu­set be­gyn­te å brenne. Da hun tok seg ut i vin­ter­mør­ket, røs­ket hun tak i boka og løp ut. Hun øns­ker ikke å ten­ke på det som gikk tapt, men er hel­ler glad for at hun kom seg ut i god be­hold, og at hun fort­satt kan bla i de gam­le avis­ut­klip­pe­ne fra 50-tal­let. 

Jeg hadde nok fått til å gå ned i spagaten i dag også, hadde det ikke vært for at jeg nettopp har hatt ryggflau.

NAMDALSAVISA

Hun stikker hodet fram i vinduet mot gårdsplassen og vinker. Klokka nærmer seg tolv og formiddagen er satt av til å mimre og skru tida 60 år tilbake.