Ser du sammenhengen?

Kommentar om fotball

KLAR SAMMENHENG: Jo lenger unna en nordtrøndersk klubb ligger fra det trønderske sentrum målt i antall innbyggere, dess lenger ned i fotballsystemet er klubben.  

NAMDALSAVISA

Ta en titt på tabellene i denne artikkelen. Sjekk samtidig kartet. Ser du sammenhengen?