Når merkinga mangler:

Takk til Statens vegvesen!

Fv 17 er som kjent en hovedferdselsåre fra Sør Helgeland  og sørover og går gjennom Bindal, og det er til dels – særlig i sommerhalvåret – stor trafikk. 
NAMDALSAVISA

Mellom Dypvika og Årsand i Bindal, ved avkjørsel til Finnenget ,foretok Vegvesenet for ca. 2-3 år siden avgraving i vegens fulle bredde for å legge ned ny stikkrenne . Dette ble først fylt med singel og senere dekket med asfalt.

Etter en stund krympet fyllmassen med den følge at det ble en ikke ubetydelig dump i vegbanen, noe jeg kjenner til har vært irriterende for trafikantene og muligens skade på kjøretøy og last. Det som har vært mest trafikkfarlig er at dette ikke har vert merket eller forhåndsvarslet med skilting.

Er det ikke så farlig kanskje ute i distriktene? Hva har skjedd av reaksjon dersom en slik situasjon har oppstått i tettere, trafikerte områder? Jeg kan tenke meg at det i første omgang har blitt skiltet. Så , kom endelig i sensommer/høst en kantmerking om at her er noe man må passe seg for. Men, er dette riktig måte å varsle oss trafikanter på - om en stor dump i vegen? I en svingete veg med liten oversikt vil det kanskje være for sent å bremse med en fartsgrense på 80 km/t. Eller kanskje oppbremsingen vil bli så hard at den fører til skade på både kjøretøy og gods?

Personlig fikk jeg vraket en forholdsvis ny personbilhenger- registert for 1000 kg. last, i siste halvdel av mai i år - med ca. 7-800 kg. singellast. Av den grunn at jeg i farta ikke husket på forhånd dumpen i vegen, så det ble bremset for sent med følge at bakre del av ene vangen brakk med følge av også skade på plattingen,slik at hengeren ble vraket. Dette for at ingen merking forelå! Og, er det riktig at trafikantene selv skal belastes i slike tilfelle? Kanskje flere trafikkanter har fått opplevelser ved dette stedet?

Så til det som nå har skjedd fra Vegvesenets side og som vi takker for. Det er satt opp god kantmerking av dumpa på sidene. Men ,stedet er noe uoversiktlig, det er svingete og dumpa kommer overraskende, samtidig som det heller ikke er nedsatt fartsgrense. Spørsmål: Ville det ikke vert en god ide med en forhåndsvarsling evt. nedsettelse av fratsgrense.? Eller aller helst brukt noen kroner på og fylle gropa med asfalt? Da har i alle fall trafikkmyndighetene tatt sine forhåndsregler!

Detble kanskje mye irritasjonssynspunkter her, men husk at trafikkantene lett vil bli straffet ved forseelser- rettmessig - og da bør vi vel tør og si fra når noe kan være trafikkfarlig også, og særlig når det enkelt kan rette opp.