Blir ny daglig leder i Innovasjon Namdal : – Drømmejobben

Knut Gartland skal være med på å styrke namdalske bedrifter. Fra januar tar libyggen over jobben som daglig leder i INAM.

NY TID I VENTE: Knut Gart­land har i de siste to åre­ne ar­bei­det med ad­mi­nist­ra­ti­ve opp­ga­ver hos RS Gulv. Fra ja­nu­ar 2020 trer han inn i rol­len som dag­lig le­der for INAM.   Foto: Bjørn Tore Ness

Det er en region som har en utfordring med fraflytting og mange unge trekkes til storbyene.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter å ha bodd i Bærum i 35 år, valgte Knut Gartland å flytte heimover. I de siste to årene har libyggen arbeidet hos RS Gulv, hvor han har hatt administrative oppgaver – men fra januar tar han på seg en ny rolle som daglig leder i Innovasjon Namdal.