Namsos-rådmannen: – Betydelige utfordringer med drift

Namsos kommune har betydelige utfordringer med drifta, men rådmannen mener like fullt at det er gjennomgående god økonomistyring.

Økonomirapport: – Selv om det er betydelige utfordringer i forhold til budsjettramme på flere områder, er det gjennomgående fokus på god økonomistyring, skriver rådmannen foran behandlinga av økonomirapporten i formannskapet tirsdag.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det viser økonomirapporten for andre tertial i år.