AtB møtte Namdal regionråd

Bussruter ut på anbud

I midten av november får vi vite hvordan busstilbudet og tilbringertjenesten i Namdalen i hovedtrekk vil se ut de neste årene.

Møte med AtB: Regionrådsleder Amund Hellesø, mener det var nyttig å få et møte med administrerende direktør Janne Sollie og avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur Harald Storrønning i AtB, før konkurransegrunnlaget for bussruter i Trøndelag. Regionrådet har frist til 1. november med å gi sine siste kommentarer.   Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg opplever det som veldig positivt at AtB tar et slikt initiativ, det var nyttig å få en gjennomgang av prosessen fram mot anbudet nå skal ut, sier leder i Namdal regionråd, Amund Hellesø.