Fylkestinget i Trøndelag ble konstituert onsdag

Fem namdalinger i hovedutvalg for næring

Terje Sørvik (Ap) er nyvalgt leder for hovedutvalget for næring, mens Torgeir Strøm (SV) blir nestleder.

PÅ KONSTITUERING: Terje Sørvik er nyvalgt leder i utvalget for næring, mens May Britt Lagesen ble leder i hovedutvalget for kultur.   Foto: Terje Sørvik

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Onsdag var det konstituering av fylkestinget i Trøndelag. Av de 59 representantene som ble valgt, er åtte av dem fra Namdalen.

Godt representert

Under konstitueringa ble det klart at Terje Sørvik (Ap) fra Rørvik blir leder for hovedutvalget for næring. Nestleder for samme utvalg blir Torgeir Strøm (SV) fra Jøa.

– Jeg er veldig fornøyd med å bli valgt som leder i hovedutvalget for næring. Det er en rolle jeg kjenner godt, men nå blir det et nytt lag. Jeg får med meg en namdaling som nestleder i Torgeir Strøm, og i tillegg er Terje Settenøy (Frp) fra Rørvik, Anne Cecilie Holm (V) og Randi Dille (Sp) fra Namsos med, så namdalsrepresentasjonen er stor, sier Sørvik.

– Vi har store forventninger til den perioden vi går inn i. Det er et bra lag som er valgt, og fylkestinget vil få interessante oppgaver å løse på vegne av Trøndelag. Det er mye uforløst, og det ser jeg fram til.

Steinar Aspli (Sp) fra Kolvereid og Pål Sæther Eiden (H) fra Rørvik er gruppeledere for sine parti på fylket, og de ble begge valgt som medlemmer i hovedutvalget for transport. Bente Estil (Ap) fra Lierne ble medlem i hovedutvalget for utdanning.Steinar Aspli begynner i ny jobb – har søkt permisjon fra ordførervervet

Nærøy-ordføreren blir gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget på heltid.


Fortrinnet til Trøndelag

Tore Sandvik (Ap) ble gjenvalgt som fylkesordfører i Trøndelag, mens Tomas Hallem (Sp) ble valgt til fylkesvaraordfører. Begge fikk 43 stemmer, og ble støttet av Ap, Sp, Sv, KrF, Rødt og Miljøpartiet. Høyre fremmet forslag på Pål Sæther Eiden (H) som fylkesordfører og Lill Harriet Sandaune (Frp) som varaordfører.

De to fikk 16 stemmer – støttet av Høyre, Frp, Venstre og Pensjonistpartiet.

Noe av det største fokuset Sørvik ønsker at de har framover handler om hvordan å ta ut potensialet av de naturressursene de rår over.

– Naturressursene koblet opp mot gode kompetansemiljø skal være fortrinnet til Trøndelag framover, og klima vil være et viktig fokus når det kommer til den politikken vi skal utøve. Ap gikk også til valg på den desentraliserte strukturen på de videregående skolene. Det er fenomentalt viktig, kommenterer han.

– Alt i alt har det vært ei bra konstituering av fylkestinget, og vi i Nærøysund er godt representert. Det er et bilde på den posisjonen vi har i fylket som en stor leverandør av mat og ressurser.

Vi har tidligere lest om at Nærøysund er godt representert i fylkespolitikken, med hele fire politikere fra kommunen. Bare Trondheim har flere. Her kan du lese saken:


Nærøysund blir godt representert i fylkespolitikken

Terje Sørvik (Ap), Terje Settenøy (Frp), Steinar Aspli (Sp) og Pål Sæther Eiden (H) har alle fått plass i fylkestinget etter valget.