Nedskalering rammer Trøndelag hardt

Melkeproduksjonen må reduseres med omlag 100 millioner liter melk.

FYLKESLEDER: Kari Åker, Sør-Trøndelag Bondelag. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bondelagene i Trøndelag er opptatt av å ivareta melkeproduksjonen fra store og små gårder over hele landet, spesielt i distriktene. Denne nedskaleringa rammer noen av de største melkekommune i landet hardt. For Trøndelag utgjør dette et en stor påkjenning både for primær- og sekundærprodusenter.