Røyrvik er alltid i toppen under tv-aksjonen. 2019 er ikke noe unntak

Aksjonkomiteen for Røyrvik var smilende fornøyd etter å ha telt opp alle pengene. Resultatet viste at fjellbygda igjen hadde samlet inn et høyt snittbeløp per innbygger.

Smilende aksjonsgruppe: Smilende aksjonsgruppe: Det var ikke annet å gjøre for Røyrviks aksjonskomité, enn å smile bredt etter å ha telt opp alle pengene. Bak (fra venstre): Odd Einar Haugen, Leif Karlsson, Jorunn Vollmo, Kent Mikkelsen. Foran (fra venstre): Bodil Haukø, Anne-Gunn Mikkelsen, Anita Kvilaas og Torill Grønbeck Vik.  

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Hele søndagen var det åpent på idrettshallen i Røyrvik, der folket kunne kjøpe  lodd, ta seg et kakestykke og ikke minst få med seg en turnforestilling fra Røyrvik Kulturskole. Dette ble en stor suksess, der det var mange som tok turen.