Bayer lar seg opphisse:

Kraftidioter

NAMDALSAVISA

Det skjer oftere og oftere. Stadig kommer det forslag om å frata distriktene inntekter. For en stund siden var det oppdrettspenger som skulle tildeles alle kommuner enten de hadde oppdrettsanlegg eller ikke. Nå er det konsesjonsinntektene fra kraftindustrien som skal fratas mange kommuner.


Grunnen som oppgis er at kraftprodusentene trenger mer penger til verdiskaping. Smak litt på det. Hvem trenger ikke mer penger til verdiskaping? Jeg vil gjerne ha flere verdier. Da burde staten kreve mindre i skatt og sette ned prisene på polet så jeg får investere mer i fond og skape flere verdier for meg selv.


Vi trenger også mer verdiskaping utover landet. Oslo har store skatteinntekter som resultat av at mange statlig ansatte i Oslo har jobb med å administrere resten av landet. Burde ikke vi utover landet få noe av disse pengene til verdiskaping der vi bor i stedet for at pengene brukes i Oslo?


Alt dette minner om regjeringens skatteletter. Pengene går til de som har mye fra før. Så får vi som bor i periferien beundre alle vindturbiner som blir satt opp rundt oss slik at investorene i kraftindustrien kan drive med mer verdiskaping helt andre steder enn der krafta blir produsert.


Problemet er imidlertid at mange av investorene er utenlandske selskaper. Vil deres økte verdiskaping bli i Norge, eller vi pengene forsvinne ut i det store intet? Da blir vi i distriktene sittende igjen med fint lite penger og store arealer som blir dekket av vindturbiner og elver som går i rør. Jeg tror det neppe blir mange områder i det sentrale Østlandsområdet som blir fylt med de maskinene som står for denne økte verdiskapingen.


Vi får heller fordrive tiden med å gå i nytteløse demonstrasjonstog. Selv skal jeg fyre med ved heller enn elektrisitet. Det er kanskje mer nyttig enn å gå i tog.

Bayer