Mindre salg betyr permitteringer ved Namsen Auto

Namsen Auto har solgt litt færre biler i år og må redusere bemanninga en periode.

MÅ PERMITTERE: Namsen Auto har solgt færre biler så langt i år, og for å redusere kostnadene har Svein Roger Nordbakk permittert åtte ansatte. 

NAMDALSAVISA

GRONG: I dag er vi 67 ansatte i Grong og på Øysand ved Trondheim. Åtte av de faste medarbeiderne er permittert og noen midlertidig ansatte har ikke fått forlenget kontraktene, bekrefter daglig leder Svein Roger Nordbakk på SMS fra Kina der han for tiden er på messe.