Høyrepolitiker kraftverks-eier frykter ikke konkursras

Kraftverks-eier og høyrepolitikerer Anders Kiær tror ikke forslaget om grunnrenteskatt for småkraftverk vil få gjennomslag i regjeringa.

OPTIMIST: Kraftverks-eier Anders Kiær har lite tro på at de nye reglene for grunnrenteskatt som er foreslått bir vedtatt. Han mener det vil det være en katastrofe for småkraftnæringa hvis det skjer. 

NAMDALSAVISA

HARRAN: – Vi må huske på at forslaget om å innføre grunnrenteskatt på mindre kraftverk ikke er behandlet politisk ennå. Dette er et forslag fra et utvalg, og ut fra politikken til denne regjeringa og den forrige borgerlige regjeringa, så mener jeg det er liten sjanse for at dette blir vedtatt, sier Anders Kiær.