Lover åpningsfest for bomprosjektet Malm - Sprova før jul

Datoen er ennå ikke satt, men før jul en gang lover prosjektleder Jo Bernt Brønstad ei storstilt åpning av det nye Fv. 17-prosjektet til Malm og Sprova.

I RUTE: Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen gleder seg til det nye Fv. 17-prosjektet blir ferdig, og til det kan settes på trafikk på de nye vegene og Beitstadsundbrua før jul en gang.   Foto: JOHAN ARNT NESGÅRD, T-A

NAMDALSAVISA

MALM: Hele vegprosjektet er i sluttfasen. I løpet av første halvdel av november skal vegarbeidene være ferdige, og innen 6. desember er brua ferdig, ifølge kontrakten med kinesiske SRBG.