Foreslår å gå tilbake til Namdal O-krets

Når Nord-Trøndelag O-krets samler troppene i forbindelse med Trønderidrettens møteplass på Steinkjer i helga, blir delegatene møtt med et forslag om å gå tilbake til Namdal O-krets.

FIRE FORSLAG: På lagsmøtet til o-kretsen lørdag skal de frammøtte diskutere fire forslag til hvordan organisere o-sporten i Nord-Trøndelag. 

NAMDALSAVISA

STEINKJER: O-kretsen har som vanlig sitt kretsting i forbindelse med møteplassen, men det er på lagsmøtet i etterkant av tinget den virkelig store debatten ventelig vil komme.