Her er Ukas strek

  Foto: Tegning: Knut Høihjelle

NAMDALSAVISA

Denne gang er vår tegner Knut Høihjelle opptatt av utfordringene i Venstre.