Faren ikke over:

Nord universitet må styrkes

Da faren for Nord universitet i Namsos skulle bli lagt ned, var det stort engasjement og bred moblisering for å overbevise styret og universitetsledelse om utdanningstilbudets betydning for Namdalen.

Er så Nord universitet i Namsos sikret for all framtid? Vi gjør trolig en alvorlig feil dersom vi legger oss på rygg og tror at alt er vel., skriver Håkon Arntsen. 

NAMDALSAVISA

Bjarne Brøndbo samlet tusener på torvet. Ordfører Arnhild Holstad gjorde en glimrende jobb for å samle de lokale politiske lederne, og mange bidro med gode innlegg i avisene, ikke minst Paul Greiff, Reidar Tessem og Steinar Johansen.

Bare Levangermiljøet, anført av ordfører Robert Svarva og enkelte ansatte ved Nord universitet i Levanger, viste fingeren til Namsos. Alt burde samles i Levanger.

Så lyktes man, likevel. Styret lyttet, og det meste av univeristets tilbud i Namsos skulle videreføres. Stor lettelse og glede.

Mange hadde forstått betydningen av å ha et godt universitetstilbud lokalisert i nærheten, både med tanke på sykehusets framtid, arbeidsplasser og bosetting. Med omseggripende netthandel og framtidig butikkdød, så nok flere faren for at Namsos kunne bli en pensjonisttung, slumrende rullatorby.

Er så Nord universitet i Namsos sikret for all framtid?

Vi gjør trolig en alvorlig feil dersom vi legger oss på rygg og tror at alt er vel. Erfaringer viser at de minste, nesten uten unntak, vil rammes først dersom tilbud kuttes.

Derfor er det behov for å styrke Namsos med nye og framtidsrettede utdannings- og forskningstilbud.

Et saksområdet er spesielt egnet for Namsos, nemlig. lakseoppdrett og medisinsk forskning.. Vi har Pharmaq et toppmoderne laksevaksineanlegget i Overhalla, Veso Vikan veterinærmedisinske oppdragsenter, Veso Vikan klekkeri på Skorstad, nasjonalt villakssenter i Namsos, og tunge oppdrettsmiljøer både i Flatanger, Namsos og ikke minst i Ytre Namdal.

Oppdrettsnæringen er en svær viktig framtidsnæring. og med tilbudene som er på plass, i tillegg til Namsos sykehus og Nord universitet, bør det ligge utmerket til rette for et framtidsrettet studium med svært gode forskningsmuligheter.

Namdalen har også et annet kompetansemiljø som bør kunne danne basis for utdanning og forskning, nemlig skog og skognæringen. Vi har allerede på plass stor kunnskap knyttet til Skogplanter Midt-Norge på Kvatningen, sagbruksnæringen bl.a. ved Van Severen, Namsos og Aavatsmark sag, Høylandet, i tillegg til sagbruksmuseet på Spillum.

En tredje studiemulighet er Frivilligheten. Frivillighet betyr mye for mange, både i by og bygd. Det har betydning for helse og trivsel, for egenverdi og tilhørighet. Frivilligheten særpreger norsk kultur, men en mangler kunnskapsbasert kompetanse og forskning relatert til saksfeltet. Med overlege Wenche Frogn Sellæg, "Frivillighetssentralenes mor," fra Overhalla, sammen med Nord universitet og sykehuset i Namsos, burde det være mulig å utvikle et helt nytt og framtidsrettet studium på dette saksområdet.

Likevel, aller viktigst er å bidra til å styrke det som allerede er på plass ved Nord universitet i Namsos. Da må namdalske politikere, næringsliv og utdanningsmiljøer jobbe sammen.

Men det er også avgjørende å tenke utvikling og innovasjon. Derfor er det behov å tenke nytt og utvikle nye studietilbud knyttet til Nord universitet i Namsos.

Og vi har ingen tid å miste.