Over 250 flere saker på ett år:

Stadig flere eldre stifter gjeld

På ett år har antall tvangssaker hos Namsmannen økt med ti prosent. – Stadig flere eldre stifter gjeld, sier politisjefen i Namsos.

FLERE MISTER KONTROLLEN: – Disse sakene gjelder både folk som mottar stønader fra Nav og yrkesaktive – også folk som tjener godt. Enkelte har flere saker og sliter med at de har mistet kontrollen, sier politistasjonssjef Svenn Ingar Viken om økninga i antall tvangssaker hos Namsmannen. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nye tall viser at den totale forbruksgjelda blant nordmenn er langt høyere enn forventet. Den totale forbruksgjelda i Norge er i dag på 170 milliarder kroner.