Teknisk avdeling på SinkabergHansen har utviklet seg til å bli et nyskapende fagmiljø

Hallgeir er ikke lenger alene

Mye har skjedd siden Hallgeir Pedersen begynte alene på teknisk avdeling for nesten 20 år siden.

PÅ VERKSTEDET: Steinar Skaftnesmo, Hallgeir Pedersen, Odd Helge Haugerøy, Arnt Håkon Myhren, Snorre Johansen, Kjell Holum og Kjetil Horsberg har ansvaret for vedlikeholdet i den daglige drifta for SinkabergHansen, i tillegg til at de utvikler nye løsninger.  Foto: Bastian Øien Alstad

Vi har veldig mye kunnskap og dyktige folk i eget hus. Det er mange er som kan sy sammen egne løsninger.

Hallgeir Pedersen, teknisk sjef for SinkabergHansen
NAMDALSAVISA

STORVOLLEN: I takt med oppdrettsnæringas enorme vekst, har oppgavene og utfordringene blitt større, flere og mer omfattende enn da Hallgeir Pedersen som eneste ansatt begynte på gulvet med vinkelsliper, sveiseapparat og skiftnøkkel på verkstedet i Marøya i år 2000.