Oppfordrer alle skogeiere til å melde sin interesse

Det har gått snart 17 år siden den siste store skogtakseringa i Nærøy, mens Vikna ikke har gjennomført dette tidligere. Nå settes det i gang et omfattende skogplanarbeid i hele Nærøysund.

I gang: Johannes I. Osmundsen Karl Erik Solum, Egil Solstad, Ole Harry Lie og Ivar Haug var med da prosjektgruppa for den nye skogplanen hadde oppstart på onsdag. Karl Ivan Vikestad sitter også i prosjektgruppa, men var ikke til stede på møtet.  Foto: Morten Wengstad

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Onsdag 30. oktober var det oppstart det omfattende skogtakseringsprosjektet som også inkluderer en miljøregistrering. Ifølge dagens forskrifter må alle skogeiere som skal levere tømmer eller massevirke til industrien ha gjennomført en slik registrering.