Politiet roper varsko etter at et nytt narkomiljø ble avslørt i Grong

Etter flere hasjbeslag og senest et beslag av LSD, oppfordrer politiet foreldre til å bidra med å snu skummel utvikling med rus blant ungdom.

Økende problem: Birger Håpnes, politikontakt i Grong og politibetjent Gjertrud Strand deltok under folkemøtet om rusproblematikk i Grong onsdag. De ser med bekymring på at det brukes ulovlige rusmidler i et helt nytt miljø. – Nå er ungdommen til stede når det røykes, og de tar ikke aktivt avstand som før, sier Strand. 

Det er et varsko om ei dreining i holdninger.

Birger Håpnes
NAMDALSAVISA

GRONG: I løpet av året har det blitt avslørt et nytt rusmiljø i Grong. Til sammen har ni ungdommer blitt anmeldt for bruk og besittelse av narkotika. Det har i hovedsak vært snakk om beslag av hasj.