Vil etablere seg på Helgeland

Namdal Bilopphuggeri/Bil1Din har søkt Fylkesmannen i Nordland om å etablere to mottak på Helgeland.

Ser nordover: Bjarne Brøndbo i Namdal bilopphuggeri/Bil1Din ønsker å etablere to mottak på Helgeland.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Søknaden gjelder opprettelse av mottak av vrakbil i Vefsn kommune – Åremma avfallsanlegg i Mosjøen – og satelittmottak i Alstahaug kommune i samarbeid med Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL), som er et interkommunalt avfallsselskap for Søndre Helgeland.