Ber Namsos om å ta imot 25 flyktninger

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nye prognoser viser at det er nødvendig å bosette om lag 5.100 flyktninger i Norge i 2020. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Namsos kommune om å bosette 25 av dem.