Flyktningtjenesten, kulturskolen og opplæringssenteret inn i Kulturhuset i Namsos?

Ambisjonen er å skape et profesjonelt kulturhus og et klubbhus for frivilligheten. Det vil kreve ei omfattende utbygging av Kulturhuset i Namsos – og prislappen er kalkulert til hele 315 millioner kroner.

Store planer: Dagens kulturhus, tegnet av Aursands Arkitektkontor AS, ble åpnet i 1988 og har ei total bruksflate på 4.800 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. Det skisserte tilbygget får ei større grunnflate – cirka 2.700 kvadratmeter – og bygges i to etasjer samt kjeller. Skisse: Praksis Arkitekter 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namsos kommune engasjerte i fjor vår Steinkjer-firmaet Praksis arkitekter for å danne grunnlag for en politisk sak vedrørende bygging av nye lokaler til Namsos opplæringssenter og Namsos kommunale kulturskole i tilknytning til Kulturhuset i Namsos.