Mevassvik fikk Samspillprisen

Overhallingen hedret av Trøndelag idrettskrets og Norges Idrettsforbund.

HEDRET: Anne Marit Mevassvik.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

På Samspillskonferansen fredag ble Samspillprisen tildelt Anne Marit Mevassvik.

Juryen, som besto av Ståle Gjersvold (Konsernsjef TrønderEnergi), Berit Rian (Næringsforeningen i Trondheimsregionen), Karen Espelund (Fylkesdirektør for kultur og folkehelse), Tore Rømo (Styreleder Trøndelag idrettskrets) og Morten Wolden (Rådmann Trondheim kommune) hadde denne begrunnelsen:

Trøndelags samling til ett fylke hadde ikke skjedd uten Mevassviks initiativ. Et slikt initiativ måtte komme fra nordfylket om det skulle lykkes. Hun stod oppreist i striden og måtte tåle mye.

Hennes mot, kraft og gode samarbeidsegenskaper både internt og i forhold til de politiske miljøene i sør-fylket var helt avgjørende. Trøndelag var også en foregangsregion på nasjonalt nivå – og hun var en tydelig stemme på vegne av Trøndelag overfor regjeringen i sammenslåingsprosessen.

Hun var en tydelig og samlende fylkesrådsleder (så samlende som politikken tillater det – uenighet er nå en gang grunnlaget for de ulike politiske partiene). Flink til å «plukke folk rundt seg». Vi er en region som er blitt sterkere sammen – og vi trenger styrke i den nasjonale konkurransen.

Hun har en lun fin humor og sjølironi.

GRATULERER ANNE MARIT MEVASSVIK