Raser mot forslag om «lakseskatt»

– Vil ikke få goodwill

Styremedlem Steinar Aspli i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) reagerer skarpt på forslaget om hvordan den enorme økonomiske gevinsten i oppdrettsnæringa skal håndteres.

Vil ha forutsigbarhet: Vertskommunene må ha stabile og forutsigbare årlige inntekter, mener Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK). Nettverket reagerer derfor skarpt på innstillinga fra Havbruksskatteutvalget, som vil bidra til at staten får mesteparten av inntektene. 

NAMDALSAVISA

NÆRØY: NFKK representerer havbrukskommunene i Norge. De mener flertallet i Havbruksskatteutvalget stiller en ufullstendig diagnose og tilbyr feil medisin i sitt forslag som utvalget overleverte Finansdepartementet mandag.