Skisserte konsekvensene av forslag fra kraftskatteutvalget overfor stortingspolitikere

– Dette handler om hvordan Norge skal se ut i framtida

Kampen om kraftinntektene er et spørsmål om et være eller ikke være for kraftkommunene i Norge, mener namsskoganordfører Stian Brekkvassmo.

KAMPEN OM KRAFTINNTEKTENE: Et regjeringsoppnevnt utvalg har fått et bredt mandag til å se på hele skattesystemet. Kraftskatteutvalget foreslår å kutte i tre skatter som gir inntekter til vertskommuner for vannkraft: Konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt. Forslaget har ført til skarpe reaksjoner, blant annet hos Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo og i andre namdalskommuner som vil bli rammet hardt om forslaget får gjennomslag.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

OSLO/NAMSSKOGAN: – I mine øyne er det et verdivalg for Norge. Skal vi ha svenske tilstander? Skal vi legge ned distriktene? Jeg vil gå så langt og si at dette er en av de viktigste beslutningene som skal tas for hvordan Norge skal se ut i framtida. Hvis dette forslaget får gjennomslag, kan bare Distrikts-Norge legges ned, sier Stian Brekkvassmo.