Konstituert sykehusdirektør gjør drastiske grep

Kort tid etter at han har inntatt sykehusdirektørstolen, innfører Tor Åm store endringer i Helse Nord-Trøndelag.

INFORMERTE ANSATTE: Tirsdag ble det gjennomført flere møter hvor ledelsen og tillitsvalgte ble informert om Tor Åms grep for å gjøre Helse Nord-Trøndelag økonomisk bærekraftig.  Foto: Geir Otto Johansen / St.Olavs hospital

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De tillitsvalgte i helseforetaket ble på et møte i ettermiddag informert om de store endringene som Åm innfører med øyeblikkelig virkning. Dette skal ha skjedd kun få timer etter at ledelsen skal ha fått beskjed om den nye organiseringa av ledelsen ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger: