Vil ha framdrift på Marøya

– Det stilles lite politisk kraft bak når man har holdt på siden 2013 og enda ikke er ferdig

Reguleringsarbeidet med ny gang- og sykkelveg på Marøya skal være ferdigstilt innen mars. Det skal også vurderes en utvidelse av 60-sonen.

Må settes mer kraft bak kravet: Pål Sæther Eiden (H) mener det må mer politisk kraft til for å få framdrift i arbeidet med gang- og sykkelveg på Marøya. I møte tirsdag sa han at fylkeskommunen risikerer å bli det motsatte av det fylkeskommunen skal være – nemlig en aktør som spiller på lag med næringslivet, om arbeidet med reguleringsplanen forskyves enda mer.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

STEINKJER/MARØYA: I møte i fylkesutvalget tirsdag ble Innsigelse til forslag til reguleringsplan for Marøyvollen i Nærøy vedtatt.