100 år etter at oldemor begynte som jordmor i Vikna, gjør Lise Andrea (25) det samme

Distriktsjordmor Jenny Thorkildsen rodde rundt til fødende kvinner på øyene i Vikna på begynnelsen 1900-tallet. De gamle lærebøkene har oldebarnet Lise Andrea Hatland fått bruk for – nå som hun skal føre arven videre.

NY JORDMOR: Lise Andrea Hatland (25) var ferdig utdannet jordmor nøyaktig 100 år etter oldemor Jenny Torkildsen, tidligere distriktsjordmor i Vikna. Nå skal Hatland være med på et prosjekt som skal modernisere helsestasjonen.   Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det vil si, den nyutdannede jordmora har ikke bare lent seg på 100 års litteratur. Lise, som selv er født i en ambulanse, er en viktig brikke i moderniseringa av helsestasjonen i Vikna.

Moderniseringa innebærer blant annet fokus på svangerskapsomsorg og forebygging rettet mot barn og unge, med mer fokus på undervisning – med mål om å gi et best mulig tilbud til kommunens innbyggere.

– Det er helt klart en spennende oppgave, som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Hatland med et smil.

Hun begynte som vikar på helsesenteret da hun gikk på videregående, og syntes spesielt jordmorjobben virket interessant. Etter videregående flyttet hun til Bodø, der hun tok sykepleierutdanning. Etter fullført bachelorgrad jobbet hun i ett år som sykepleier, før hun begynte på jordmorutdanning i Tromsø – der hun i løpet av studiet tok i mot 60 nyfødte barn.

SPENNENDE: Lise Andrea Hatland (25) forteller at hun fikk et adrenalinkick første gang hun overværet en fødsel, og innså allerede i tenåra at jordmor var det riktige yrket for henne.   Foto: Bastian Øien Alstad

Begeistret bestemor

– Bestemor ble jo så begeistret da jeg fortalte at jeg skulle utdanne meg til å bli jordmor, at hun hentet fram de gamle bøkene som oldemor brukte da hun studerte i Bergen tidlig på 1900-tallet. Jeg har ikke brukt bøkene så mye, men har lest litt og sammenlignet med dagens medisin. Mye er forandret, det er det ingen tvil om, sier hun og ler.

For mens oldemor Jenny Thorkildsen rodde og syklet rundt, og ble borte i flere dager for å overvære en fødsel – er situasjonen ganske annerledes for Lise. Selv om det grunnleggende er likt.

– Da jeg var med på en fødsel første gang, tenkte jeg at dette ville jeg gjøre igjen. Det er fint, lærerikt og spesielt å være med på. Det beste med yrket må være å få møte så mange fantastiske mennesker, og å kunne være en ressurs i en spesiell og sårbar tid i livet. Jeg setter enormt pris på det, og har veldig stor respekt for de som føder barn, sier Lise, som etter flere år nordafor begynte å kjenne på heimlengselen.

– Jeg fikk nyss i at det var planlagt en ny jordmorstilling i Rørvik, og da var jeg ikke tung å be. Da ville jeg heim, sier 25-åringen.

Fra før er det ansatt to jordmødre i Ytre Namdal – en i Vikna og en i Nærøy. Lise kommer inn som en ekstra ressurs, og skal også bidra i Følge- og beredskapstjenesten for Leka, Bindal, Nærøy og Vikna.

PROSJEKT: Lise Andrea Hatland (fra venstre) jordmor Trine Dekkerhus, enhetsleder Grete Johansen for helsestasjonen og helse- og sosialsjef Ivar Kvalø i Vikna kommune skal modernisere for å forebygge.  

– Forebygge i stedet for å reparere

Hatlands stilling skal blant annet bidra til å forebygge vold, rus og ha fokus på psykisk helse.

– Svangerskap og de første leveårene til et barn har mye å si. Jordmora spiller en stor rolle når det kommer til tidlig forebygging av utfordringer som kan komme senere i livet, sier Hatland.

Prosjektstillinga er et resultat av at Vikna og Nærøy kommuner fikk 1,4 millioner kroner fra Helsedirektoratet, for å styrke forebyggende helsearbeid i kommunen.

– For å si det litt enkelt, så er planen at vi skal forebygge i stedet for å reparere. Vi ønsker å tenke utradisjonelt, og har stor tro på dette prosjektet, sier helse og sosialsjef Ivar Kvalø i Vikna kommune.