Jubler over reversering av klinikkorganisering i helseforetaket

I tre år har de kjempet mot at én klinikkleder skal lede to avdelinger på to sykehus. Nå har legene i Helse Nord-Trøndelag fått det som de vil.

EN TRE ÅR LANG KAMP ER OVER: – Den tidligere organisasjonsstrukturen med mange lederledd har ført til usikkerhet blant de ansatte, sier Mathis Heibert, hovedtillitsvalgt i overlegeforeninga for Sykehuset Namsos.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Nyheten om reversering av gjennomgående klinikkledelse på de medisinske og kirurgiske avdelinger ble mottatt med glede i legegruppa, og i mange yrkesgrupper jeg har snakket med. Den gjennomgående strukturen ble opplevd som påtvunget og ikke forankret i organisasjonen, sier Mathis Heibert, hovedtillitsvalgt i overlegeforeninga for Sykehuset Namsos.