Kommunen bruker fire millioner mer i året enn de har å rutte med

Leka kommune har stått uten økonomileder i snart ett år, men nå har de engasjert utflytta lekværing Oddvar Aardahl. Han er mer enn klar for oppgaven og kaller den både spennende og krevende.

Engasjert: Stillinga som økonomileder i Leka har stått vakant siden januar 2019. Stillinga ble lyst ut både i september og oktober 2018 og i februar og mars 2019 uten at det har lyktes å få tilsatt noen ny. Nå er det inngått avtale med Aardahl AS ved Oddvar Aardahl om kjøp av økonomitjenester.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

LEKA: – Jeg hadde aldri tenkt at dette kunne bli en mulighet for meg, men det er kjempeartig å kunne flytte heim og bidra i kommunen sin, sier Oddvar Aardahl. Han er utflytta lekværing og har bodd i Trondheim siden 1991.

Nå har han gjennom firmaet Aardahl AS inngått en avtale med Leka kommune om kjøp av økonomitjenester – og jobben starter han i umiddelbart.

– Leka står foran mange utfordringer, aller størst når det kommer til å få et budsjett i balanse over tid. Å bidra til å se på løsninger i den forbindelse er både spennende og krevende.


Leka-ordføreren: – Jeg tror ikke vi kommer utenom å kutte stillinger

Leka kommune har inngått avtale med Oddvar Aardahl om kjøp av økonomitjenester, samt konstituert Beathe Mårvik som rådmann.

 

Underbalanse på fire mill.

I den siste økonomirapporten kommer det fram at Leka kommune bruker fire millioner mer i året enn de har å rutte med.

– Når vi er i underbalanse på fire millioner på en så liten plass som Leka, er det krevende å få budsjettet i balanse, sier Aardahl. Han forteller at hans første oppgave blir å bidra til å gi ordføreren oversikt.

– Jeg har ikke jobbet i offentlig sektor før, så det er nytt for meg, sier Aardahl. I oktober sa han opp jobben som daglig leder i Byåsen Håndball Elite.

Ellers er han utdannet statsautorisert revisor, og har lang erfaring fra arbeid med regnskap, finansiering og ledelse.

– Jeg kan trekke noen paralleller til jobben i Byåsen. Når du jobber i toppidretten er du inne på alle områder fra personal, publikum, sponsorer og ikke minst økonomi. Sånn sett har jeg en god ballast.

Har ment mye

Når Aardahl nå skal tilbringe ukedagene på Leka, blir han boende i gården han har tatt over etter faren sin. Selv beskriver han seg som en mann med stort engasjement for sagaøya – som ser for seg å bidra på mange andre områder også.

– Som i idretten for eksempel. Neste år blir Leka idrettslag 100 år, og det vil jeg gjerne bidra inn mot. I tillegg sitter jeg styret i Herlaugsgildet, sier Aardahl, som ikke legger skjul på at han var ganske aktiv i forkant av valget i høst.

– Jeg har ment veldig mye. Jeg har ikke blandet meg inn i det politiske, men jeg har vært opptatt av hvordan Leka har vært organisert, og jeg har kommentert at administrasjon og politikk har vært blandet. Det blir jeg sikkert møtt med i noen sammenhenger, sier han.

I første omgang er engasjementet på fire måneder, ut februar neste år – men Aardahl er åpen for utvidelse.

NYE OPPGAVER: I kommunestyremøtet tirsdag inngikk Leka kommune avtale med Oddvar Aardahl om kjøp av økonomitjenester og konstituerte Beate Mårvik som rådmann.   Foto: Privat

 

Ny fungerende rådmann

På samme møte som økonomiavtalen ble inngått vedtok det nye kommunestyret å tilsette Beathe Mårvik som konstituert rådmann. Solveig Slyngstad har vært sykemeldt siden 26. august, med foreløpig videre sykemelding til 24. november.

– Uten administrativ ledelse på plass har det vært vanskelig å gjøre nødvendige grep. Samtidig trenger vi økonomisk faglig bistand, slik at vi kan danne oss et realistisk bilde av hvor vi står økonomisk, sier ordfører Elisabeth Helmersen.

Mårvik har mangeårige arbeidserfaring i Leka kommune og har vært formannskapssekretær i 22 år.

– Med disse brikkene på plass får kommunestyret et fundament å stå på når grep skal tas.

Helmersen viser til den nevnte økonomirapporten, som påpeker at kommunen vil miste handlefriheten dersom fondene brukes til drift, og hun konkluderer med at de ikke kan fortsette med å balansere drifta på den måten.

– I forbindelse med årsbudsjettet for 2020 tror jeg ikke vi kommer utenom å kutte stillinger. Spørsmålet er om vi skal bruke mer enn ett år på å tilpasse drifta. I tilfelle vil noe løses med naturlig avgang. Dette bør sees i sammenheng med ansettelsesstopp, sier hun.

Nødvendige grep: Ordfører Elisabeth Helmersen er glad for å ha administrativ ledelse på plass, så de kan begynne å gjøre nødvendige grep i Leka kommune.   Foto: Lena Erikke Hatland