Lierne investerer i unges psykiske helse

Kommunen har inngått et treårig samarbeid med Trøndelag fylkeskommune med mål om å bedre barn og unges mentale helse.

ENGASJEMENT: Idédugnaden skapte stor interesse i Lierne. Etter fem timer ble ti konkrete forslag lagt fram, som skal følges opp i prosjektet som går ut 2022.  Foto: Lierne kommune

NAMDALSAVISA

LIERNE: De sitter rundt bordet og diskuterer. Idédugnad om folkehelse – og da særlig blant barn og unge – engasjerer ungdomsskole- og videregående-elevene, fagfolk innenfor oppvekst – samt kommunepolitikerne.