Pålegger Fylkesrådmannen å være ferdig med reguleringsarbeidet til mars

Reguleringsarbeidet med ny gang- og sykkelveg på Marøya skal være ferdigstilt innen mars etter forslag fra Pål Sæther Eiden (H). Det skal også vurderes en utvidelse av 60-sonen.

BEKYMRING: Pål Sæther Eiden (H) mener fylkeskommunen risikerer å bli det motsatte av hva fylkeskommunen skal være - nemlig en aktør som spiller på lag med næringslivet, om arbeidet med reguleringsplanen forskyves enda mer.   Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

STEINKJER: I møte i fylkesutvalget tirsdag ble Innsigelse til forslag til reguleringsplan for Marøyvollen i Nærøy vedtatt.