14.300 ledige stillinger i bygg- og anleggsnæringa i år – nasjonalt prosjekt skal styrke satsinga i Namsos

– Ønsker å fjerne ryktet yrkesfag har fått

«Ung i Bygg og Anlegg» fridde til 300 niendeklassinger. Nå håper de at rekrutteringa til yrkesfag vil få en boost i årene framover.

FOR­NØY­DE: Kat­ri­ne Lindseth (til venst­re) og Jens Olav Au­net var blant de lo­ka­le rol­le­mo­del­le­ne, som holdt fore­drag i kul­tur­hu­set. Jon­ny Rian, av­de­lings­le­der i Byggopp, og Eli­ne Navrestad fra Entreprenørforeningen – Bygg og An­legg var for­nøy­de med da­gen  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er helt klart at det fortsatt er fordommer når det kommer til yrkesfag. Men det som er viktig med en dag som dette, er å få fram alle de mulighetene de har. Og fordelene av å ha for eksempel byggfag i bunn om man ønsker å bli byggingeniør til slutt, sier Jonny Rian i opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk avdeling Namdalen.