Avtrykk av Namdalen

Lørdag åpner Namdalsstipendiat Line Schjølberg utstilling i Namsos.

NATUR, DYR OG MENNESKER: Gunn Mari Grøttum og Asbjørn Hagerup i Namsos kunstforening ser fram til å åpne utstillinga til Namdalsstipendiat Line Schjølberg lørdag. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I sommer hadde Namdalsstipendiat nummer 74 i rekka arbeidsopphold på Snedkeriet på Norsk Sagbruksmuseum på Spillum. Det har resultert i 30 bilder, samt noen skulpturer, som nå skal vises fram for offentligheten.