– Trønderske trær skal erstatte plast og bli til fiskefor

Regjeringa med toppsatsing på Skognæringa i Midt-Norge.

VEKST: – Vi kommer til å se en vekst og innovasjon som gir både arbeidsplasser, lønnsomhet og ikke minst vesentlige bidrag til å løse klimakrisa, sier styreleder Knut Dreier. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fredag ble det offentliggjort at organisasjonen Skognæringa i Midt-Norge er blitt utpekt som en av de fire nye «Arena Pro klynger» i Norge. Woodworks er den eneste klyngen for tre- og skognæringa i regjeringas satsing. To av de bærende prosjektene i hele søknaden er arbeidet med å erstatte fossil plast og fiskefor med trøndersk trefiber.