Mobbing av ansatte

NA mener

«Noen føler seg presset til å slutte»

NAMDALSAVISA

Mobbing, trakassering og konflikter på arbeidsplassen er noe av det mest belastende en arbeidstaker kan bli utsatt for. Hvis det ikke løses, vil konsekvensen ofte få tragiske utfall for de det gjelder. Dessverre rammes også familiene.

Det er ikke unaturlig at det kan oppstå konflikter på arbeidsplassen. Det kan være en rekke faktorer som utløser det. Alt fra nedbemanning, omorganisering og at arbeidstakere og ledere ikke er løsningsorienterte når det begynner å skjære seg. Alle har et ansvar for å få løst konflikter, men hovedansvaret ligger hos arbeidsgiver, spesielt om noen føler seg mobbet eller uthengt.

Loven er klar: Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Likevel er det arbeidstakere som ikke makter å fortsette i jobben. Noen føler seg presset til å slutte og blir jobbsøkere. Andre kan bli så merket av konflikter og mobbing at de ender opp som sykmeldt, og senere arbeidsufør.


Rognerud kritisk til tidligere arbeidsgiver: – Pekte på meg som hovedproblemet

Frostating lagmannsrett har slått fast at Christer Rognerud ble mobbet og trakassert over flere år på arbeidsplassen sin ved Grong videregående skole.

 

Uten å skulle gå inn detaljene i konflikten mellom lærer Christer Rognerud og Grong videregående skole (GVS), som eies av Trøndelag fylkeskommune, er dette en trist sak. Men for noen kan den oppfattes oppløftende. Det kan faktisk føre fram å ta i bruk samfunnsverktøyet «Det norske rettsvesen» om en blir mobbet på arbeidsplassen.

Rognerud gikk til sak mot GVS etter ha blitt utsatt for mobbing og trakassering over flere år. Han vant ikke fram i tingretten, men ga ikke opp og anket til lagmannsretten hvor han ble tilkjent 400.000 kroner i skadeerstatning og 600.000 i saksomkostninger. Rettsavgjørelsen må betegnes som et kraftig rapp over fingrene for GVS og fylkeskommunen.

I stedet for å anke avgjørelsen om saksomkostninger til Høyesterett, er det vel mer på sin plass å bruke midlene til andre formål. Skolenes
ledelse og fylkesdirektør Vegard Iversen for utdanning mente de hadde ivaretatt arbeidsmiljøet godt nok. De ble dømt – det må danne grunnlag for å justere kursen som arbeidsgiver for å unngå ligende saker i framtida.