Namdalske grantrær kan bli fiskefor

Den trønderske næringsklyngen Arena skog har rykket opp i pro-klassen. Noe som betyr 30 millioner kroner til ledelse og næringsutvikling de kommende fem årene.

ARENA PRO: Knut Dreier styreleder i Woodworks og adm dir ved Moelven van Severen, Randi Dille, styreleder i Det Norske skogselskap, og Monica Grindberg i Statskog mener oppgraderinga til Pro-klynge er en anerkjennelse av hele skognæringa i Trøndelag. Byggemetoder, materialer og byggeteknikk av høyhus i tre er et av områdene det jobbes med innenfor klyngen. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dette er anerkjennelse til hele skognæringa i Trøndelag, og dette betyr veldig mye for satsinga innenfor skog - og treindustrien i Trøndelag i årene som kommer, sier Knut Dreier, administrerende direktør ved Moelven van Severen og styreleder i Arena skog.