Gjør nødvendige tiltak etter flere ras den siste tida

Starter sikringsarbeid i Hovikberga

I forbindelse med to steinras i Hovikberga på Otterøya tidligere i høst, skal vegen langs de rasutsatte strekningene nå sikres.

SIKRES: Her skal det bores 26 bolter for å hindre flere steinsprang. På to andre strekninger skal det også settes opp to nye isnett.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: I en rapport som Statens vegvesen har utarbeidet etter en befaring i Hovikberga 26. august, anbefaler Vegvesenet flere nødvendige tiltak for å forebygge flere ras og steinsprang langs vegen.