Venter på bomavklaring

Bare uker før fylkesveg 17 mellom Sprova og Dyrstad i Steinkjer kommune skal åpne, har departement fortsatt ikke behandlet klagen fra Namdalseid kommune av bomplassering på Aunmyra.

KLAGER PÅ PLASSERING: Her er bommen i sørenden av Aunmyra som Namdalseid kommune mener er plassert feil, og vil føre til at bilister som ikke bruker nyvegen likevel må betale bompenger.  Foto: Tor Martin Årseth

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – Namdalseid kommune legger til grunn at all interntrafikk i kommunen ikke belastes med bompenger i det nye bomsnittet i Sprova, sier ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid.