Knut TH. Flåtter til kulturministeren

«Det er jo fullstendig feilinformasjon du kommer med»

Knut Flåtter, daglig leder ved Skage frivilligsentral mener kulturminister Trine Skei Grande feilinformerer.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA


Trine Skei Grande.
I ditt svar til Lars Mørkved i NA 31. november, hvor du forsvarer regjeringas nye finansieringsmodell for frivilligheten, skriver du dette:«Nå blir det opp til kommunene og fordele pengene fra staten.»


 

Det høres jo greit ut. Du utelater imidlertid noe vesentlig i denne kommunikasjonen. Nemlig at tidligere har kommunene fått penger ut ifra antall sentraler, mens nå fordeler dere pengene ut ifra antall innbyggere i kommunen. Du snakker jo som om at kommunene får like mye penger til fordeling som tidligere, men det er jo fullstendig feilinformasjon du kommer med. De mindre kommunene får jo ikke lenger de pengene.

Videre sier du at:«Jeg følger bare opp et vedtak som er gjort før min tid»Men kjære Trine. Er det ikke nettopp derfor du har gått inn i politikken da? Du ønsker å påvirke og finne de gode løsningene? Er det det du holder på med nå?

Det virker som du ikke vil ta innover deg at dette får store konsekvenser for frivillighetssentralene i de minste kommune. Blant annet i din egen heimkommune Overhalla, og resten av Namdalen.