«Motstandskamp fra Trondheim»

Boka kan anbefales på alle mulige måter

Jeg har hatt gleden av å lese boka «Motstandskamp fra Trondheim» av namsosingen Tor Busch, og kan trygt gi den min beste anbefaling. Den er forbilledlig oppbygd med en innledning som meget instruktivt beskriver utviklingen utover 30-tallet som kulminerte med innledningen til 2. verdenskrig den 1. september i 1939.

NY BOK: «Motstandskamp fra Trondheim» er tittelen på boka til Tor Busch, som følger sporene etter ni unge menn fra Trondheim gjennom andre verdenskrig. Gunnar Hojem gir bok gode skussmål.  Foto: bokomslag

NAMDALSAVISA

Deretter tar han for seg overfallet på Norge 9. april og beskriver felttoget og kamphandlingene, som for Nord-Norges del ikke var over før den 7. juni 1940. I den forbindelse omtaler han det som foregikk i Nord-Trøndelag meget godt.

Videre behandler han fremveksten av en trøndersk motstandsbevegelse utover sommeren 1940 og videre inn i krigen. Selvsagt er det mye stoff her fra Sør-Trøndelag og det miljøet han beskriver i Trondheimsområdet, men kontakten med de som deltok i motstandsarbeidet i Namsos-området er også godt beskrevet.

Her, som i de fleste bøker om temaet, kommer vi selvsagt ikke utenom Trøndelags største landssviker, Henry Oliver Rinnan. Han, og hans gruppe Sonderabteilung Lola, er meget godt beskrevet.

Tor har også beskrevet mange av de forskjellige aktiviteter som foregikk, både i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ut gjennom krigen. Aktiviteter knyttet til det spede miljøet som var i Namsos og Ytre Namdal, men også krigshandlinger knyttet til indre Namdal.

På tampen av boka tar han for seg den store aktiviteten som var knyttet til jernbanesabotasje både i sør og nord-fylket. Ikke minst operasjon Rype i Snåsa-området.

Helt til slutt i boka ser han på de konsekvenser dette ga, etter at krigen var over, for de berørte personer og familier. Et forhold som ble lite påaktet de første 10-årene etter krigen.

Boka kan anbefales på alle mulige måter. Selv ble jeg ganske imponert over hva han hadde fått samlet mellom disse to permene. For meg er det noe som er ganske spennende. Nemlig å se om jeg har lyst til å lese boka enda en gang. Det fikk jeg. Jeg gleder meg til å lese dette noe roligere og med enda mere ettertanke.

Takk for jobben, Tor.