Fredes Innvordfjellet?

Hvor lenge skal innbyggere holdes på pinebenken?

Hvor lenge skal konsesjonene vare? Hvis dette ikke kommer i gang før i 2028 så vil det si at fra det første planleggingsarbeidet startet, vil gå ca. 21 år. Hva med folket som har dette marerittet hengende over seg år på år? Dette går på helsa løs, skriver Ragnhild Eidshaug.   Foto: Alf Åge Teigmo

NAMDALSAVISA

Her er et eksempel på en konsesjonsak i et vindkraftverk som har stor innvirkning på lokalbefolkningen. Det er Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som er underlagt Olje- og energidepartementet (OED) som behandler konsesjonene. Planområde i denne saken ligger i Flatanger og Namdalseid kommuner (og fra nyttår Nye Namsos kommune). Det er ikke en enkeltstående sak, det er sånn det fungerer i de fleste konsesjonssakene.

De blir utsatt på ubestemt tid og det virker nesten som det bare er å "ta en telefon eller to” så får utbygger tillatelse fra NVE til å utsette byggestart.

Her er saken: Innvordfjellet vindkraftverk, utbygger Zephyr AS. 32 turbiner, 30 km vei, kraftgate via Hoddøya, Otterøya og til Daltrøa i Namsos på 34 km med bredde på 30 m pr. m. Det ble satt opp vindmålere i 2007, og søkt om konsesjon i 2010. NVE ga konsesjon i 2014. NVE fikk vedtak påklaget og etter klagebehandlingen i OED fikk Zephyr konsesjon 22.mars 2018. Det er nå gått over 12 år siden lokalbefolkningen fikk de første meldingene om at noe var på gang.

Det siste i saken er at i september i år kom det melding om at det tidligst vil være i drift i 2028. Dette på grunn av nettkapasiteten er sprengt og at det ikke mulig å ta imot kraft fra Innvordfjellet før nye løsninger på linjer er oppe og går.

Hvor lenge skal konsesjonene vare? Hvis dette ikke kommer i gang før i 2028 så vil det si at fra det første planleggingsarbeidet startet, vil gå ca. 21 år. Hva med folket som har dette marerittet hengende over seg år på år? Dette går på helsa løs.

Regjeringen bør fortest mulig se på dagens konsesjonssystem og få orden på dagens elendige ordninger. Konsesjonene kan ikke utsettes i det uendelige!

Men det mest fornuftige hadde vært at all vindkraftutbygging hadde blitt stanset I DAG!