Svarer Otterøyrådet

Innbyggerpunkt og nærdemokratiordning er ikke det samme

Vi viser til leserinnlegg fra representanter for Otterøyrådet i NA 12. november 2019, hvor representantene er bekymret for framtida for rådet ut fra diskusjonssak som legges fram for kommunestyret i nye Namsos kommune 14. november, og de mener også at Otterøyrådet burde få uttale seg i saken.
NAMDALSAVISA

Nærdemokratiet i Namsos:

Nedlegging av Otterøyrådet?

I sakspapirene til kommunestyret torsdag 14.11 leser vi at nærdemokratiet i Nye Namsos skal diskuteres. Spørsmålet er hvordan den nye kommunen skal legge til rette for innbyggermedvirkning og hvilke medvirkningsformer som skal prioriteres.

 

Det siste er vi helt enige i – saken legges nå fram som en diskusjonssak for å få kommunestyrets innspill til videre arbeid. Vår tanke er å bruke tid på å utvikle modeller for nærdemokrati som oppleves som nyttige, som gir verdi, og hvor man opplever at organet har en verdi for lokalsamfunnet. I denne prosessen vil Otterøyrådets erfaringer – som det eneste grendeutvalget i gamle Namsos kommune – være av stor verdi.

Forskning viser at nettopp en slik modell som Otterøyrådet har, med deltakelse fra lag og foreninger, kan være en smart løsning. I tillegg er det interessant å diskutere om nærdemokratiorganer kan ha andre funksjoner enn kun som høringsinstanser.

Innbyggerpunktene i den nye kommunen er tenkt etablert i grendene Lund, Otterøya, Bangsund og Statland, og skal blant annet være en informasjonskanal til innbyggerne. I tillegg håper vi å utvikle innbyggerpunktene og nærdemokratiordningen i dialog med innbyggerne i grendene ut fra lokale ønsker og behov.

Innbyggerpunkt og nærdemokratiordning er ikke det samme, men vi håper at begge ordningene skal bidra til dialog, informasjon og medvirkning mellom kommunen og innbyggerne.